Bizi Arayın
Yukarı Çık

Aile Sergisi

AİLE SERGİSİ NEDİR?

Yaşamımızda önemli yer tutan ailemiz aslında ruhsal oluşumumuzda birinci derecede önemli ve etkili bir yere sahiptir. Bu etki yalnızca yetiştirilme biçimimizden kaynaklanmaz. Genlerimiz yoluyla ailemizin olumlu ve olumsuz pek çok özelliğini doğumumuzdan başlayarak bir ömür boyu kendi kişiliğimizle birlikte taşırız. Ailemizden miras aldığımız etkiler sadece fiziksel değildir. Ruhsal ve zihinsel yapımız ve potansiyelimiz de bu genlerle şekillenir.

Aile, yaşayan organik bir bütündür. Hayatta olmasalar bile tüm gelmiş geçmiş bireyleri “Aile” olarak adlandırdığımız bu enerji alanının değişmez bir parçasıdırlar. Aile Sergisi çalışmasında görülmesi gereken daha büyük bir bütünü oluşturan bu bireylerden sadece bir kişinin bile hazır olması sergiyi yaptıran kişinin çalışması için yeterlidir.

Aile sistemi, ancak her aile üyesi konumları ve hak ettikleri yer kendilerine verildiği zaman, uyumlu olarak fonksiyonunu sürdürür. Mükemmel uyum ancak tüm aile üyelerinin, kendilerinden daha büyük bir bütünün parçası olduklarını bilmeleri, onurlandırmaları ve kabul etmeleri ile mümkün olur.

Bert Hellinger, ailenin coğrafi konumu neresi olursa olsun, belirli kuralların ve düzenin bir aileyi yönettiğini bulmuştur. Bu düzen size ne kadar geçerliliğini yitirmiş, demode görünürse görünsün, ana temayı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Aile Sergisi’nin yardımı ile hayatınızda sizden daha büyük bir şeyin sizi sarıp sarmaladığını deneyimlemeyi öğrenirsiniz. Ancak bunu hissedebilmek için öncelikle nerede durduğunuzun farkında olmalısınız. Öncelikle ait olduğunuz ailenizin bir kızı ya da oğlu olmakta rahat olmalısınız. Kendinizi bir oğul ya da kız olmakta rahat hissettiğiniz anda sonraki adıma geçebilirsiniz. Kendinizi ülkenizin bir parçası olarak hissettiğinizde tüm insanlığın içinden akan özü anlamaya başlayacaksınız.

Aile Sergisi, doğduğumuz anda payımıza düşen, sorumluluğunu üstlendiğimiz aile karmamızın blokajlı noktalarını bulup hayatımıza daha rahat ve pek çok sorundan şaşılacak bir biçimde özgür kalarak, pek çok sorunun nedenini öğrenerek devam etmemizi sağlayan bir çalışmadır. Aile Sergisi çalışması bu güne dek pek çok kişinin hayatında önemli açılımlar yaratmıştır. Kürtajların, düşüklerin, savaşan nesillerin, sevgisiz ilişkilerin, erken yaşta kaybedilen anne ve babanın, dramatik ölümlerin (ani kaza veya intihar ya da cinayetler gibi), kayıpların bugünkü hayatımızda bizi nasıl etkilediğini, nasıl kalp krizlerinin, kanserin, bağımlılıkların ve yürümeyen evliliklerin oluşmasına neden olduğunu ya da bu sorunların nereden kaynaklandığını görmek için kelimenin tam anlamı ile "şaşırtacak" bir çalışmadır.