Bizi Arayın
Yukarı Çık

Yoga

YOGA NEDİR?

Yoga kelimesi eski bir Hint dili olan Sanskrit dilinden gelen ve birleşme, birleştirme anlamına gelen bir sözcüktür. Bu çoğunlukla beden ve zihnin birleşmesi, bütünleşmesi olarak yorumlanır. Bir yöntem bilimi olan yoga hem teknikler, uygulamalar hem de derin teorik bilgilerden oluşmaktadır.

İnsanı evrenle, çevresiyle ve doğasıyla birleştiren bir bilim dalı olan yoga kişiyi fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal olarak bir bütünlüğe ulaştırır. Bir yol olan yoga, bir ilerleme, bir dinamik olup, yoganın varlığı sayesinde kişinin varlığı, yapısı dinamik bir hale gelecektir. Yoga sayesinde her gün yenilenmeye başlanır. Bu yenilenme her geçen gün kişiyi ruhsal ve bedensel olarak gençleştirir.

Yoga sayesinde kişi evrenle bütünleşip arzu ve isteklerine ulaşması kolaylaşır.

· “Yoga, zihindeki dalgalanmaların kesilmesidir.” Bilge Patanjali

·“Yoga, sadece fiziksel egzersiz yapmak değildir. Bundan çok daha fazlasıdır. Yoga, farkındalığı derinleştirmek, zekayı keskinleştirmek, sezgisel yetileri güçlendirmek içindir.” Sri Sri Ravi Shankar

· “Yoga, şimdi ve burada olma bilimidir.” Osho

· “Kadim ve mükemmel bir bilim olan yoga, insanın evrimiyle ilgilenir. Bu evrim, fiziksel sağlıktan kendini gerçekleştirmeye kadar insan varlığının tüm boyutlarını kapsar.” B.K.S. Iyengar

· “Yoga, unutulmaya yüz tutmuş eski bir mit değildir. Aksine, günümüze bırakılmış en önemli mirastır. Bugünün ve yarının kültürünün en temel ihtiyacıdır.” Swami Shivananda

· “Yoga, tecelli eden evrenin ötesindeki sonsuz alemlerle ve kendi varlığımızın sonsuz sevgi kapasitesiyle olan samimi bağlantımızdır.” Bhagavad Gita