Bizi Arayın
Yukarı Çık

VÜCUT ANATOMİSİ

Vücut Anatomisi
 
Vücut anatomisi beden bilimi anlamı taşır. Temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanmasını ve organların birbirleriyle olan ilişkilerinin açıklanmasını kapsar. Anatomi insan vücudunu temel olarak 3 çeşitte ele alır. Aynı zamanda vücut tipleri de kendi aralarında farklılıklar göstermektedir. Bu çeşitler;
Ektomorf: İnce kemik yapısına sahip kişilerdir. Genellikle uzun ve zayıf kasları vardır. Ektomorflar güç kazanmak ve kaslarını geliştirmek için uzun süreli bir çalışmaya ihtiyaç duyarlar. 
 
Endomorf: Kalın kemikli ve çabuk şişmanlamaya yatkın kişilerdir. Aynı zamanda kısa boya ve sağlam bir yapıya sahiptirler. Endomorflar çabuk gelişirler ve kısa zamanda yüksek ağırlıklı çalışmalara ayak uydurabilirler. Vücutları genellikle kütleli ve kaslıdır. Ancak biçim sahibi oldukları söylenemez. Bu nedenle yağ almaya yatkınlardır ancak yağ atma konusunda zorlanabilirler. 
 
Mezomorf: Anatomik olarak ağırlık çalışmasına ve kas geliştirmeye en elverişli vücut biçimine sahip kişilerdir. Bu tip vücutlu kişiler genellikle geniş bir yapıya sahiptirler. Aynı zamanda kolaylıkla kaslanmaya elverişlidirler.
 
Anatominin Alt Bölümleri; 
* Topografik Anatomi: Vücut yapılarını bölge bölge inceleyen anatominin alt dalıdır.
* Sistematik Anatomi: Vücut yapılarını organların bir araya gelmesiyle oluşan organ sistemleri düzeyinde ele alan anatomi dalıdır.
* Karşılaştırmalı Anatomi: İnsan ile başka canlıların vücut yapılarındaki benzer ve farklı tarafları karşılaştırmalı olarak ele alan ve bunu insan anatomisinin daha iyi anlaşılmasında kullanan anatomi dalıdır.
* Klinik Anatomi: Vücut yapılarının hastalıklara tanı koyma aşamasındaki rollerini ortaya koyan anatomi dalıdır.
* Nöroanatomi: Anatominin sinir sistemi ile ilgilenen dalıdır.
* Gelişimsel Anatomi: Embriyolojiyi inceler.
* Mikroskobik Anatomi: Histoloji olarak bilinir. 
* Patolojik Anatomi: Organlarda oluşan hastalıkları inceleyen anatomi alanıdır. 
* Radyolojik Anatomi: Radyografi sonucu elde edilen verilerle organ yapılarını ve organlar arası ilişkileri inceleyen anatominin alt dalıdır.
 
Anatominin inceleme alanına giren vücut yapıları;
 
Kemikler, kıkırdaklar, eklemler, ligamentler (bağlar), kaslar, solunum sistemi, dolaşım sistemi, ürogenital sistem, sindirim sistemi, sinir sistemi, endokrin sistem, deri.