Bizi Arayın
Yukarı Çık

ÇAKRALAR

Çakralar

Bedenimizin içerisinde yedi temel enerji merkezi bulunmaktadır. Bu enerji merkezleri hormonal salgı bezlerinin ve büyük sinir ağlarının üzerinde ya da çok yakınında olup belirli noktalarda omurga ile kesişirler. Sistemdeki bir hastalık, enerjideki dengesizlik ya da enerji akışının engellenmesinden kaynaklanmaktadır. Çakraları açmak ve enerji akışını arttırmak demek çok daha sağlıklı olmaktır. 

Her çakra, varlığımızın büyüme ve sağlığı da kapsayan çeşitli fonksiyonlarını kontrol eden hormonal sistemdeki bir salgı bezi ile bağlantılıdır. Bu salgı bezlerinin fonksiyonlarındaki ağırlaşma; hayata bakışımız, ruh halleri, davranışlar ve mücadele yeteneğimiz üzerinde etkili olmaktadır. Salgı bezlerinin durumuna bağlı olarak, sıkıntılı, öfkeli, kaygılı, kötümser ya da huzurlu, mutlu ve güvenli hale gelebiliriz.

Çakraların içerdikleri yetenekleri hayatımızda kullanmak için her çakradan yayılan enerjinin farkına varmak ve gerektiğinde o çakra üzerinde çalışmaktır. Bedenimiz iç içe geçmiş karmaşık dünyalar gibidir. Kimi zaman hiç anlamadığımız gizemlerle doludur. Çakraların psikodinamik işlevi auranın 3 bedeni ile ilgilidir. Fiziksel, duygusal ve mental katmanlar her bir çakra ile birlikte çalışır.

1-KÖK ÇAKRA /ROOT CHAKRA//MULADHARA

Boşaltım organlarının yer aldığı, omurganın en altında apış arası denen yerde bulunur.  Rengi kırmızıdır. Burası içgüdüler, güvenlik, hayatta kalma ve temel insani ihtiyaçlarla ilgilidir. Kök çakra; fiziksel olarak cinselliği, zihinsel olarak sabitliği duygusal olarak duyarlılığı ve ruhsal olarak güven duygusunu yönetmektedir. 

2-SAKRAL ÇAKRA/SACRAL CHAKRA/SVADHİSHTHANA

İkinci çakra olarak kabul edilen sakral çakranın rengi turuncudur. Göbek deliğinin 2 parmak altında bulunur. İlişki, şiddet, bağımlılık, temel duygusal ihtiyaçlar ve zevkler ile ilgilidir. Fiziksel olarak üreme, zihinsel olarak yaratıcılık, duygusal olarak neşe ve ruhsal olarak heves ve coşkuyu yönetmektedir. 

3-GÜNEŞ SİNİR AĞI/SOLAR PLEXUS /MANİPURA

Üçüncü çakra olarak kabul edilen Solar plexus çakrasının rengi sarıdır. Göbek deliğinin 3 parmak üstünde bulunur ve yayılımı güneşe benzetildiği için Güneş sinir ağı çakrası da denir. Metabolizma, sindirim sistemi, korku, heyecan, içe dönüş, temel ve karmaşık duygu değişimleri, özsaygı ve özgüven gibi konularla ilgilidir. Fiziksel olarak sindirim, zihinsel olarak kişisel güç, duygusal olarak açık sözlülük ve ruhsal olarak da büyüme ve gelişim konularını yönetmektedir.

4-KALP ÇAKRASI/HEART CHAKRA/ANAHATA

Dördüncü çakra olarak kabul edilen kalp çakrası yeşil renklidir. Göğüslerin arasında timüs bezi üzerinde vücudun tam merkezinde bulunur. Merhamet, hassasiyet, koşulsuz sevgi, denge, reddetme ve refah duyguları ile ilişki içindedir. Bağışıklık sistemi, endokrin sistemi, kalp ve solunum yolları gibi konularla ilgilidir. Fiziksel olarak dolaşım, duygusal olarak kendine ve başkalarına duyulan koşulsuz sevgi, zihinsel olarak tutku ve ruhsal olarak da fedakârlık duygularını yönetmektedir.

5-BOĞAZ ÇAKRASI/THORAT CHAKRA/VİSUDDHA

Beşinci çakra olarak bilinen boğaz çakrasının rengi mavidir. Bu çakra, tiroit bezlerine paralel bir konumda, boğaz kısmında bulunur. Dinleme, konuşma, büyüme, değişim, esneklik, kendini ifade etme gibi konularla ilgilidir. Fiziksel olarak iletişim, duygusal olarak bağımsızlık, zihinsel olarak akıcı düşünme ve ruhsal olarak da güvenlik duygusu konularını yönetmektedir.

6-ÜÇÜNCÜ GÖZ ÇAKRASI/THIRD EYE/AJNA

Altıncı çakra olarak bilinen Üçüncü göz çakrasının rengi çivit mavisidir. İki kaşın arasında, epifiz bezi ile ilişkide bir konumdadır. Kendini anlama, düşünme, algı, sezgi, durugörü gibi psişik konularla ilgilidir. Üçüncü göz, mental olarak görsel bilinç ve duygusal olarak sezgisel berraklık konularını yönetmektedir.

7- TAÇ ÇAKRA/CROWN CHAKRA/SAHASRARA

Yedinci ve son ana çakra olan Taç Çakrası rengi menekşe morudur. Başımızın üzerindeki en yüksek ve orta noktada bulunur. Vücudun; beyin, kafatası, beyin zarı ve hipofiz bezi gibi kısımları ile ilişkidedir. Bütün çakraların konum olarak en üzerinde bulunması ile saf bilinç, aydınlanma ve ruhsal gelişimin en üst seviyesine ulaşma durumunu sembolize etmektedir. Taç çakra; fiziksel olarak meditasyon, zihinsel olarak evrensel bilinç ve birlik, duygusal olarak varoluş konularını yönetmektedir.